Nyheter

ÅPEN SKOLE: I midten av januar holdt Rælingen videregående åpen skole for 300 tiendeklassinger fra Asak, Østersund, Kjeller, Marikollen, Sandbekken, Tæruddalen, Løkenåsen, Stav, Fjellsrud, Kjellervolla, Hammer, Stalsberg, Enebakk og Gjerdrum.

Skolefilm

To av skolens tidligere elever har laget en video om skolen

Studiespesialisering med idrett

Rælingen vgs tilbyr studiespesialisering med toppidrett på alle trinn. Det er egen søkekode i Vigo til dette tilbudet.

SKOLESTART: Torsdag 15. og fredag 16. august var det skolestart for elevene. Nye elever og foresatte var invitert til velkomstsamtale med kontaktlærer.

Invitasjon til møte for foresatte på Vg1 og Vg2

Vi inviterer foresatte i Vg1 og Vg2 til foreldremøte torsdag 09.11.17, kl 18.30. Tema for møtet er en ungdomskultur i stadig endring. Russetiden har blitt en flerårig affære, mange kommer i kontakt med rus for første gang, og vi ser at ungdommene stadig flytter på grensene sine.

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 gjelder nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Informasjon fra Lånekassen

Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte nå. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli. Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.

Elev-pc-ordningen i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Åpningstider på skolen sommer 2017

Kontoret er bemannet mandag 3.7 til fredag 7.7 i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00. Døra er låst, ring assisterende rektor Hanne Fostvedt på tlf. 63 83 53 38/458 84 320 for å bli sluppet inn.

Avslutning for årets Vg3-elever

Mandag 19. juni kl 1830 inviterer vi til avslutning for skolens avgangselever.

Smittsom hjernehinnebetennelse blant russ på Romerike

Smittsom hjernehinnebetennelse er påvist hos en russ på Romerike, som har tilknytning til flere busser som også noen elever fra Rælingen vgs har tilknytning til. Skolen ber alle russ å lese informasjon på ITL og fra kommunelegen i Rælingen: http://www.ralingen.kommune.no/smittsom-hjernehinnebetennelse-hos-russ-fra-ullensaker.5998785-282834.html

Elever på sjokoladefabrikk

Både 1SSA og 1SSB var i løpet av april på besøk på Freia sjokoladefabrikk i Oslo. Her fikk de høre om sjokoladens historie i verden og Norge, de fikk omvisning i fabrikken, de fikk lage sin egen sjokolade og handle i fabrikkutsalget.