Skolestart 2017

Elever på vg1 service og samferdsel, vg1 idrettsfag, vg1 studiespesialisering og vg2 service og samferdsel får tilsendt et velkomstbrev i august med invitasjon til en velkomstsamtale. Velkomstsamtalene avholdes i løpet av torsdag 17.8 og fredag 18.8, og tidspunktet for velkomstsamtalen opplyses i det tilsendte brevet.

Mandag 21.8 kl. 08.45 møter alle elevene på vg1 og vg2 service og samferdsel i gymsalen til felles velkomstsamling, deretter fortsetter dagen sammen med klassen og kontaktlærer.

Elever på vg2 og vg3 idrettsfag, vg2 og vg3 studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse (3PB og 4PB) og tilrettelagt opplæring møter til felles velkomstsamling i gymsalen torsdag 17.8 kl. 09.00, deretter fortsetter dagen sammen med klassen og kontaktlærer.