Invitasjon til møte for foresatte på Vg1 og Vg2

Vi inviterer foresatte i Vg1 og Vg2 til foreldremøte torsdag 09.11.17, kl 18.30. Tema for møtet er en ungdomskultur i stadig endring. Russetiden har blitt en flerårig affære, mange kommer i kontakt med rus for første gang, og vi ser at ungdommene stadig flytter på grensene sine.

På møtet vil vi informere om ulike sider ved ungdomskulturen som vi opplever som utfordrende, og vi inviterer til dialog med foresatte for å skape grunnlag for et godt samarbeid. Forebyggende avdeling i politiet vil også være til stede på møtet.