Åpningstider sommer 2018

Kontoret er bemannet mandag 2.7 til fredag 6.7 i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00. Døra er låst, ring rektor Astrid Sandve på tlf. 63 83 53 37/922 06 654 for å bli sluppet inn. I perioden 9.7 til 27.7 er skolen stengt.

Henvendelser angående vitnemål og kompetansebevis kan rettes til assisterende rektor Hanne Fostvedt på tlf. 458 84 320.

Fra mandag 30.7 er det igjen vanlige åpningstider på skolen.