Nyheter

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 gjelder nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Elev-pc-ordningen i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Åpningstider på skolen sommer 2017

Kontoret er bemannet mandag 3.7 til fredag 7.7 i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00. Døra er låst, ring assisterende rektor Hanne Fostvedt på tlf. 63 83 53 38/458 84 320 for å bli sluppet inn.

Avslutning for årets Vg3-elever

Mandag 19. juni kl 1830 inviterer vi til avslutning for skolens avgangselever.

Smittsom hjernehinnebetennelse blant russ på Romerike

Smittsom hjernehinnebetennelse er påvist hos en russ på Romerike, som har tilknytning til flere busser som også noen elever fra Rælingen vgs har tilknytning til. Skolen ber alle russ å lese informasjon på ITL og fra kommunelegen i Rælingen: http://www.ralingen.kommune.no/smittsom-hjernehinnebetennelse-hos-russ-fra-ullensaker.5998785-282834.html

Elever på sjokoladefabrikk

Både 1SSA og 1SSB var i løpet av april på besøk på Freia sjokoladefabrikk i Oslo. Her fikk de høre om sjokoladens historie i verden og Norge, de fikk omvisning i fabrikken, de fikk lage sin egen sjokolade og handle i fabrikkutsalget.

Informasjon om fratrekk av fravær

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Egen avis på tilrettelagt avdeling

Elevene på avdeling for tilrettelagt opplæring har arbeidet med nyheter i en periode. Nå er resultatet stilt ut i biblioteket på skolen. På bildet ser du Van, Abdulkadir, Joakim, Shabnam og Stian som viser fram utstillingsveggen, som alle de 12 elevene på avdelingen har vært med på å produsere: Nyheter, spørreundersøkelsen elevene har gjennomført, bilder og en quiz. Utstillingen blir stående til over påske.

Til foresatte i vg1 og vg2: Velkommen til informasjonsmøte om ungdomstid og russekultur, 7.mars kl 19.00, Rælingen vgs

Rælingen vgs inviterer foresatte i vg1 og vg2 til informasjonsmøte om ungdomstid og russekultur tirsdag 7. mars kl 19. Bakgrunnen er nye "tradisjoner" med flere års forberedelser til russetida.

Håndballjentene vant skoleturnering

Onsdag 15.februar spilte jentene på Toppidrett håndball turnering mot 11 andre skoler i Ekeberghallen. Det var skoler fra Oslo og Akershus og det er mange gode spillere på de forskjellige skolene. Vi har mange jenter på Toppidrett håndball og de viste at de holder et jevnt høyt nivå. Etter en seier og en uavgjort i puljespillet vant vi både kvart- og semifinale før Lørenskog var motstander i finalen.