IKT-avdelingen

På kontoret midt i 3. etasje får elever og ansatte hjelp til det meste som har med IKT å gjøre.

Systemansvarlig er Morten Schulte.

Staben på IKT-avdelingen består i tillegg av to IKT-lærlinger, som gjennomfører to års læretid på skolen.

IKT-avdelingen hjelper til med de fleste data- og pcproblemer som måtte dukke opp - noen ganger med praktisk hjelp, noen ganger med gode råd.

Du kan også få hjelp til å laste ned programvare til skolebruk - men prøv først å klare det selv.

IKT-wiki finner du mange gode råd til selvhjelp!

Avdelingen har også ansvar for drifting av skolens datanett.

Kontaktperson

Morten Schulte

(MOS) Systemansvarlig

E-post Morten.Schulte@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835309