Nyheter

Smittsom hjernehinnebetennelse blant russ på Romerike

15.05.2017

Smittsom hjernehinnebetennelse er påvist hos en russ på Romerike, som har tilknytning til flere busser som også noen elever fra Rælingen vgs har tilknytning til. Skolen ber alle russ å lese informasjon på ITL og fra kommunelegen i Rælingen: http://www.ralingen.kommune.no/smittsom-hjernehinnebetennelse-hos-russ-fra-ullensaker.5998785-282834.html

Les saken

Elever på sjokoladefabrikk

14.05.2017

Både 1SSA og 1SSB var i løpet av april på besøk på Freia sjokoladefabrikk i Oslo. Her fikk de høre om sjokoladens historie i verden og Norge, de fikk omvisning i fabrikken, de fikk lage sin egen sjokolade og handle i fabrikkutsalget.

Les saken

Informasjon om fratrekk av fravær

08.05.2017

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Les saken