Andre funksjoner

Renhold og drift

Driftsleder Kenneth Bredesen er leder for driftsavdelingen, som også omfatter skolens fem ansatte renholdere.

Kantinedrift

Skolekantina i 1. etg. drives av ISS Catering.

Skolens ansatte har også adgang til Rælingen kommunes personalkantine.

IKT

Skolens IKT-avdeling ledes av systemansvarlig Morten Schulte. Det er også to IKT-lærlinger på IKT-kontoret.

Bibliotek

Biblioteket drives i samdrift med Rælingen kommunes folkebibliotek. Skolen har to ansatte på biblioteket, skolebibliotekar Hege Lyng og en biblioteksekretær.

 

 

Kontaktpersoner

Kenneth Bredesen

Kenneth Bredesen

(KED) Driftsleder

E-post Kenneth.Bredesen@afk-eiendom.no

Tlf: 63835340, 48094630

Morten Schulte

(MOS) Systemansvarlig

E-post Morten.Schulte@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835309

Hege Lyng

(HEL) Bibliotekar

E-post Hege.Lyng@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835345