Idrettsfag

De fleste av skolens 249 elevplasser på IF er for breddeidrett, men en klasse på hvert trinn er for elever som driver sin idrett på høyt nivå.

Utdanningsprogram for idrettsfag er i dag organisert med tre klasser på hver trinn. Vi har totalt 249 elevplasser fordelt med 87 på hvert trinn: Vg1, Vg2 og Vg3.

Skolen tilbyr også toppidrett som valgfritt programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering.

Inntakskriterier

Ved inntak til idrettsfag for skoleåret 2017/2018 er en Vg1-klasse med 29 elevplasser satt av til toppidrett: Elever som driver sin idrett på høyt nivå. Plassene går til søkere som tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i tillegg til poeng utregnet på grunnlag av karakterer.

Toppidrettene på RVS er

Utfyllende informasjon om inntak til toppidrett ved Rælingen videregående skole finnes på nettsidene til akershus villbli.no.

Ved Marikollen og Marka

Rælingen videregående skole ligger ved Marikollen idrettspark med flere ballbaner og flerbrukshall med styrkerom, klasserom og en stor klatrevegg.

Skolen har nær tilknytning til Østmarka. Området er meget godt egnet for utholdenhetstrening og orientering.

Idrettslinja på Rælingen vgs benytter i tillegg Skedsmohallen. Vi på idrettslinja er også fleksible når det gjelder bruk av andre fasiliteter hvis man driver med aktiviteter som krever det.

Friluftsliv

I aktivitetslære er det undervisning i friluftsliv, som innebærer at klassene drar på et variert utvalg turer i Østlandsområdet. Det varierer noe fra år til år hva vi gjør, men vi har i det siste vært på turer med snøhuleovernatting, sykkel, rafting, fjell, kano, hundekjøring og i aktivitetsparken på Tryvann.

Flere programfag

Du som velger dette utdanningsprogrammet må være glad i idrett, men samtidig må du like å arbeide med teoretiske fag. I tillegg til fellesfagene vil du møte følgende programfag:

  • Aktivitetslære
  • Toppidrett
  • Breddeidrett
  • Treningslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse
  • Lederutvikling

I tillegg er det en del valgfrie programfag som er felles med utdanningsprogram for studiespesialisering.

Utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse og gir et godt grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter.

 

Kontaktperson

Dag Vidar Jonassen

Dag Vidar Jonassen

Avdelingsleder idrettsfag

E-post dag.vidar.jonassen@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835330, 63835300