Andre Idretter

Vi har lærere med spesialkompetanse innen mange idretter, men på langt nær alle da tilbudet i vår region er enormt. Elever på Toppidrett som ikke naturlig faller innunder fotball eller håndball kan fortsatt ha toppidrett. Dette organiseres ved at eleven selv må være aktivt med å planlegge trening tirsdag og torsdag morgen. I samarbeid mellom elev, lærer og klubb lager vi et opplegg der eleven kan arbeide med fysisk eller teknisk trening.

I de senere år har vi hatt elever med dans, MMA, motorsport, langrenn, innebandy, friidrett og bryting.

Vi ønsker flere i denne gruppa og oppfordrer elever fra alle idretter velkommen!