Nyheter

Hurra!

Vi flytter all undervisning tilbake til skolen fra og med torsdag 4.juni. Da følger vi timeplanen i VIS med de rommene som står der. Vi må følge noen av de smittevernrutinene vi allerede har innarbeidet på skolen; vi opprettholder sonene og de inngangene som hører til dem, vi må passe på håndhygiene og at vi ikke klemmer og håndhilser på hverandre.

SNART SOMMER: Elevene fra vg1 og vg2 strømmet til skolen for en siste skoledag før sommerferien bryter løs.

Skolen åpner!

Hurra - vi har fått beskjed om at skolene kan åpne for fullt etter 2. juni. Smitteverntiltakene er endret slik at vi ikke behøver å holde en meters avstand i klasserommene lenger. Detaljene om hvordan vi må drive skolen etter 2. juni, kommer først fredag 29. mai. Vi trenger derfor noen dager til å gjøre om på planene for undervisning og smittevern, slik at full åpning tidligst kan skje onsdag 3. juni.

Rektors betraktninger en uke etter oppstart

Nå har vi hatt elever og ansatte en uke på skolen, og det gjør godt. Det har vært en utfordrende tid for mange, fysisk kontakt med venner og tett nok oppfølging faglig har vært uttalte savn fra elevene. Jeg har hatt jevnlige møter på Teams med elevene for å få gode innspill til forbedringer i det digitale opplegget. Lærerne har gjort en formidabel jobb med å følge opp elevene under vanskelige arbeidsforhold hjemme. Alle er fornøyd med å få komme delvis tilbake.

Ta med ditt tidligere skolearbeid inn i Viken

Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.

Informasjon om koronasmitte - ingen fare

I dag, 19.5, har skolen mottatt beskjed om at en av skolens ansatte har fått påvist Korona-smitte. Skolen har hatt kontakt med kommuneoverlegen i Rælingen for å få råd om hva vi burde gjøre. Kommuneoverlegen har vurdert at verken elever eller andre ansatte på Rælingen vgs har vært utsatt for smitterisiko. Det er ikke mistanke om pågående smitte på skolen. Kommuneoverlegen vurderer det slik at det ikke er nødvendig å iverksette ytterligere smitteverntiltak.

Rælingen vgs

Oppdatert 12.mai kl 10:15: Plan for oppstart og praktisk informasjon

Rælingen vgs åpner for Vg3 Idrett, ST og påbygg, Vg4 og Vg2 service og samferdsel tirsdag 12.mai. Det er digital undervisning for alle elever mandag 11.mai. I uke 20 vil alle klasser ha undervisning på skolen og digitalt.

Nytt fra rektor 28.april

Videregående skole har fått en smittevernveileder som gir oss mulighet til å forberede oss på å ta imot flere elever når den tid kommer. På noen skoler med yrkesfag har noen vg2 elever fått begynne i dag. Foreløpig vet vi ikke når neste pulje får komme til skolen, og heller ikke hvilke elever som får komme først, men vi skal forberede oss til å ta godt imot elevene på kort varsel.

NY FRIST! Informasjon til Vg1-elevene om bestillingsfrist for elev-pc

Til deg som går på Vg1: Siste frist for å bestille PC eller Mac gjennom fylkeskommunens avtaler er 10. mai 2020. Etter denne fristen kan du ikke benytte tilbudet.

Nytt fra rektor 16.april

Det blir dessverre allikevel ikke åpning av skolen for vg2 yrkesfag fra 27.april. Vi har fått en presisering fra fylkeskommunen om at skolene kun skal åpnes for elever som trenger tilgang til verksted, og det gjelder ikke 2SSA, 2SSB eller 2ISA. All undervisning skal altså fortsatt være digital for yrkesfagelevene på Rælingen videregående skole på ubestemt tid.

Rælingen vgs

Hurra - delvis åpning av skolen fra 27. april

Skolen åpner for vg2 yrkesfag den 27. april, og jeg kommer tilbake med flere detaljer om hvordan vi skal håndtere smittevernreglene i den perioden. Regjeringen har lovet at alle elevene skal få komme tilbake til skolen før sommeren, men foreløpig har de ikke sagt når og hvilke trinn det gjelder. Vi gleder oss til å få alle tilbake igjen, og håper det ikke varer for lenge.