Nyheter

Digital opplæring fortsetter etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske. Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir.

Minoritetsrådgiver på Rælingen vgs

Jeg heter Ellen Sletten og er IMDis minoritetsrådgiver ved Rælingen videregående skole. Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Statusrapport etter to uker med digital hjemmeundervisning

Skriftlig eksamen i videregående skole er avlyst denne våren på grunn av unntakstilstanden vi er inne i. Dessverre vet vi ikke hvor lenge vi er pålagt å ha digital hjemmeundervisning, men avlysningen skaper forhåpentligvis mer ro enn det motsatte. Nå kan lærerne konsentrere seg om å sørge for et bredt vurderingsgrunnlag for halvårsvurderinger og standpunktkarakterene og eventuelt forberede elevene på muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i juni.

Informasjon fra Lånekassen

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE FRA ELEVTJENESTEN

Håper dere venner dere greit til den nye digitale skolehverdagen. Dette er en overgang for oss alle, på godt og vondt. Dagfinn, Arma og resten av elevtjenesten er tilgjengelige i skoletiden hver dag fremover selv om vi ikke er på skolen.

Erfaringer med undervisning på digitale flater – foreløpig status

Vi har en knapp ukes erfaring med å gi undervisning via ulike digitale flater, og det har vært både spennende og utfordrende. Både lærere og elever rapporterer om stor trafikk på nettet, og at det har vært vanskelig å komme inn på ItsLearning, Teams og OneNote. I tillegg oppleves situasjonen stressende for en del elever. De får mange oppgaver og frister å forholde seg til, og det skal ledelsen sammen med lærerne forsøke å finne gode løsninger på.

Digital opplæring

Foreløpig er det bestemt at opplæringen skal flyttes over på digitale flater frem til påske. Lærerne legger ut planer og oppgaver til elevene. Det legges ut beskjed i alle fag på It's Learning om hvor elevene kan finne nødvendig informasjon. Dette vil også omfatte interaktive opplæringsaktiviteter som for eksempel videomøter, chatter o.l.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Angående rykter om Korona-virus på Rælingen vgs 

Det har i dag versert rykter om at elever ved skolen har vært utsatt for Korona-smitte i forbindelse med en fest foregående helg. Vi har undersøkt saken og vært i løpende kontakt med både rektorer på andre videregående skoler i området og kommuneoverlegen i Rælingen. Ingen deltakere på festen har så langt kunnet identifisere den angivelige smittede.