Første skoledag tirsdag 20.8.2019

Elever på Vg1 service og samferdsel, Vg1 idrettsfag, Vg1 studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel får tilsendt et velkomstbrev i august med invitasjon til en velkomstsamtale med kontaktlærer.

Velkomstsamtalene avholdes i løpet av tirsdag 20.8 og onsdag 21.8, og tidspunktet for velkomstsamtalen opplyses i det tilsendte brevet. Torsdag 22.8 kl. 08.45 møter alle elevene på Vg1 (SS, ST og ID) og Vg2 service og samferdsel i gymsalen til felles velkomstsamling, deretter fortsetter dagen sammen med klassen og kontaktlærer.

Elever på Vg2 og Vg3 idrettsfag, Vg2 og Vg3 studiespesialisering og påbygning til generell studiekompetanse (3PB og 4PB) møter til felles velkomstsamling i gymsalen tirsdag 20.8 kl. 09.00, deretter fortsetter dagen sammen med klassen og kontaktlærer.

Elevene på tilrettelagt avdeling får brev med informasjon om første skoledag.