Informasjonsmøter med solid oppmøte

Tirsdag 27.8 og torsdag 29.8 inviterte skolen til informasjonsmøter for foresatte og det var gledelig å se at mange prioriterte å møte opp. Rektor Astrid Sandve informerte først om skolens mål og hva vi er opptatt av. Så gikk klassene hver til sitt og kontaktlærerne informerte om klassen, reglement og fagene elevene har dette skoleåret.

Til høyre finner du rektors presentasjoner og skriv som ble delt ut eller nevnt som viktige i løpet av møtet.

Dersom dere ikke hadde anledning til å delta så må dere fylle ut skjema "fødselsnr foresatte" og levere til kontaktlærer. Informasjon om hvorfor vi trenger fødselsnummeret finner dere i skrivet "informasjon om behov for fødselsnummer".