Foresatt kan logge på VIS

Visma in School (VIS) er et nytt skoleadministrativt system og her finner elevene timeplanen, fraværsinformasjon, terminkarakterer og annen informasjon som er registrert på den enkelte. Nå kan foresatte logge seg på for å se informasjon som er registrert for sin ungdom.

Tilgang til VIS for foresatte til elever under 18 år.


Foresatte kan nå logge seg på VIS og se informasjon om sitt barn. Foresatte kan se timeplan, fraværsoversikt, orden og adferd, personalia og kontaktopplysninger, elevsøknader, historikk og læreplaner. De vil også se varsler som sendes til elever og kan sende interne meldinger til brukere av VIS.


Pålogging skjer via nettadressen under. Det er viktig å bruke Chrome som nettleser fordi VIS ikke virker som tenkt på andre nettlesere. Foreløpig virker VIS best på PC, det anbefales derfor å bruke PC og ikke mobiltelefon.
https://raelingen-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp
Foresatte må velge innlogging via ID-porten.

Her kan du se en introduksjonsvideo til VIS.