Ungdomskultur anno 2019

Ungdomskultur i endring – «hvordan ser det ut i 2019»? Tirsdag 5.november kl 18:30 inviterer Rælingen vgs og forebyggende avdeling i politiet til informasjonsmøte for foresatte om hva skolen og politiet ser i dagens ungdomsmiljø.

Dette er tredje året vi gjennomfører dette møtet og foresatte som tidligere har deltatt har satt stor pris på denne ærlige, realistiske og nåtidsorienterte beskrivelsen fra ansatte på skolen og i politiet.

TEMAER er RUSSETID, RUS og andre ting

ungdom anno 2019 kan møte på

 

VELKOMMEN!