Vellykket informasjonsmøte om ungdomstid 2019

Tirsdag 5.november inviterte skolen og Forebyggende avdeling i politiet til informasjonsmøte med tema "Ungdomstid 2019". Med utgangspunkt i resultater fra Ungdataundersøkelsen 2019 fortalte skolen og politiet om observasjoner i hverdagen.

For tredje året på rad ble foresatte til elevene på Vg1 og Vg2 invitert til temakvelden Ungdomstid. Skolen tar utgangspunkt i russtidens historie fra Vg1 til russetiden i Vg3. Historien tar opp temaer som sosial uro, rus, kroppssyn, slossing og økonomi.

Politiet snakket noe om russetid, men mest om den negative trenden om holdning til narkotiske stoffer. De hadde med beslaglagt utstyr som rullepapir, piper, glass til anabole steroider og verktøy til å knuse marihuana. Så fortalte de om hva foresatte bør se etter av tegn og symptomer og hvordan de bør følge opp ungdommens helgeaktivitet. Til slutt kunne de fremmøtte stille spørsmål og se nærmere på brukerutstyret politiet hadde med. 

Vedlagt ligger politiets presentasjon. Og husk: Ungdataundersøkelsen 2019 konkluderer med at det i all hovedsak står det bra til med norsk ungdom!