«Verst i klassen» eller fremst i dannelsesoppdraget?

Rælingen videregående skole ble omtalt som «verst i klassen» i Romerikes blad 12. desember. I denne kronikken svarer lærerne ved skolen Camilla Skorge og Anne Solbakken.

Oppslaget i Romerikes Blad tok utgangspunkt i en analyse fra Utdanningsdirektoratet om skolebidragsindikatorer, som viser forholdet mellom skolens faktiske og forventede resultat. 

Det at artikkelen kun baserer seg på resultatet for utdanningsprogrammet yrkesfag og derfor gir et feilaktig bilde av skolens totale resultater, er problematisk. Her har journalisten valgt seg et oppsiktsvekkende tall, uten å gi en helhetlig oversikt av analysen og uten å skille mellom tallene på yrkesfag og studieforberedende program. Det er imidlertid ikke det mest urovekkende med dette oppslaget. At skoleledelsen ikke ble tilbudt tilsvar eller mulighet til å presentere sine perspektiver og kommentarer til analysen, bryter med Vær-varsom-plakatens bestemmelse om tilsvarsrett og er presseetisk uforsvarlig. Dette er heller ikke det mest sentrale for oss. Det som skaper mest frustrasjon er de større, til dels usynlige, konsekvensene av en slik nedsettende beskrivelse av skolen vår. Det er ødeleggende når tall og resultater presenteres på denne måten. Det er opprørende at Romerikes blad velger å bruke formuleringen "verst i klassen" og følgelig karakteriserer en hel skole ut fra én studieretning for ett år.  Et slikt oppslag skader omdømmet vårt og påvirker hele skolen.  

Romerikes blads artikkel går utover mennesker. Den går utover lærerne, som hver dag gjør sitt ytterste for at elevene skal erverve kunnskap og ferdigheter og bli danna mennesker og gode medborgere. Den går utover en ledelse som utrettelig forsøker å lage en skole som er best mulig for alle elevene våre. Den går ikke minst utover de 550 elevene våre, som får et stempel som «verst i klassen», som de hver dag må forsøke å motbevise, før de har rukket å fullføre første termin. Oppslaget tar utgangspunkt i analyse og tall, men dette handler om mennesker – det handler om elever og deres hverdagsliv, om arbeidsplasser og arbeidsmiljøet til lærerne.  

Rælingen vgs. får i stor grad til kunsten å løfte elevene. Artikkelen understreker følgende: «For eksempel kan det vise seg at en skole der mange elever har dårlig faglig utgangspunkt faktisk bidrar mer i å løfte hver enkelt elev, sammenlignet med skoler der mange elever har gode karakterer», uten å nevne at det er nettopp dette Rælingen vgs. får til. Ifølge samme analyse skårer skolen vår 4,3 prosentpoeng på årsbestått (studieforberedende studieprogrammer), hvilket er signifikant over landssnittet og følgelig et særdeles godt resultat sammenligna med andre skoler. Dette tallet kvalifiserer ikke til karakteristikken «verst i klassen», Analysen av skolebidragsindikatorer handler nemlig ikke om at alle elevene våre skal få toppkarakterer, men om at alle elevene våre skal vise framgang, med utgangspunktet i nivået de ligger på når de kommer til oss. Et tall sier lite om hva som faktisk skjer på skolene, på personalrommene og i klasserommene. Et tall, som forandrer seg fra år til år, representerer heller ikke hele skolen vår.  Slepphendt bruk av tall, skrevet ned og publisert på kort tid, som etablerer et dårlig rykte, kan ta mange år å forandre på og bygge opp igjen. Og bak tall, oppsiktsvekkende eller ikke, kan det ligge oppsiktsvekkende prestasjoner, skjebner og elever.  

 Vi er naturligvis klar over de utfordringene vi har ved vår skole. Vi vet at vi har færre primærsøkere enn tidligere, og vi vet at vi kan forbedre beståttprosenten vår. Vi vet at vi hadde dårlige tall på yrkesfag i fjor. Vi er fullt klar over at vi har en del elever som heller vil spille Tetris enn å tolke dikt fra romantikken – som ved de fleste andre skoler. Vi vet at vi har et mangfold av elever med svært ulik bakgrunn og flere elever med levekårsutfordringer. Noen av elevene har utfordringer i livet som er så tøffe at de fleste av oss aldri støter på dem. Men vi har mange talentfulle elever med pågangsmot, selv med forutsetninger som trekker dem i en anna retning.  

Og vi er vel så klar over det absolutt viktigste. Vi hever elevene våre. Vi lærer elevene våre å bli gode samfunnsborgere. Vi gir elevene våre kunnskap og ferdigheter de ikke hadde når de kom inn døra til Rælingen vgs. for første gang. Elevene våre starter kor, de lager mat på egen hånd til internasjonal lunsj før jul, de hjelper mange både eldre og små barn hver vår, når vi har gi-tilbake-aksjon, de arrangerer fotballturneringer, de baker pepperkaker til lærerne sine, og de lærer at mangfold er en verdifull ressurs. Hvert klasserom er forskjellig. Noen klasser er noenlunde homogene. De fleste klasserom er heterogene. Vi har elever med toppkarakterer, som skal inn på legestudiet. Vi har elever som blåser i karakterer, fordi de uansett skal kjøpe seg en skoleplass på BI. Vi har elever som har så tunge sekker å bære, at det ikke er plass til en eneste skolebok. Vi har elever som jobber i hjemmesykepleien fem dager i uka, i tillegg til å skaffe seg studiekompetanse. Vi har elever som blir norgesmestere i discodans. Felles for dem alle er at de går på en skole som ser dem, snakker med dem – ikke til dem – og forsøker å løfte dem. Noen må lære seg å bli fornøyd med en femmer. Noen må gi alt for å i det hele tatt å stå i alle fag. Noen vipper opp fra toere til treere, noen vipper opp til fire i matte, slik at de en dag kanskje kan vurdere å komme inn på lærerstudiet. 

Vi registrerer at Romerikes blad i ettertid har presisert at bakgrunnen for omtalen av oss gjelder tall fra yrkesfag. Men vi mener skaden allerede har skjedd. En lokalavis som Romerikes blad har et spesielt ansvar for hvilke ord man bruker om skolene i nærmiljøet. Det er kunnskapsløst og tabloid å kalle oss «verst i klassen». Tvert om. Vi utjevner forskjeller i samfunnet gjennom vår undervisning.

Vi løfter elevene våre, uavhengig av utgangspunkt.

Mange av elevene våre er på vippen – vippen mellom en treer og en firer, mellom en firer og en femmer og mellom å droppe ut av skolen, ut av samfunnet og å komme seg igjennom. Vi lærerne arbeider for at elevene våre skal forstå at varig kunnskap og ferdigheter fordrer hardt arbeid og utholdenhet. Vi arbeider for at elevene våre skal få tro på seg selv, og tillit til voksne. Vi utdanner og danner elevene våre til medborgere og medmennesker. Vi vil derfor hevde at Rælingen videregående skole står fremst i dannelsesoppdraget.