Angående rykter om Korona-virus på Rælingen vgs 

Det har i dag versert rykter om at elever ved skolen har vært utsatt for Korona-smitte i forbindelse med en fest foregående helg. Vi har undersøkt saken og vært i løpende kontakt med både rektorer på andre videregående skoler i området og kommuneoverlegen i Rælingen. Ingen deltakere på festen har så langt kunnet identifisere den angivelige smittede.

Rælingen kommune har lagt ut følgende beskjed på sin Facebook-side: 

 "Helsepersonell i Rælingen får henvendelser om usikkerhet om at en person med koronasmitte skal ha vært på fest i Rælingen i helgen. Personen skal ha vært i et område med vedvarende koronasmitte i Nord-Italia og skulle derfor vært i karantene etter hjemkomst.  

Helsemyndighetene har ikke lykkes å få full klarhet i saken ennå. Det er uklart hva som er fakta og hva som er rykter i saken. For å finne ut om festdeltakerne har vært utsatt for smitte, må den aktuelle personen identifiseres og eventuelt testes for koronasmitte. Inntil dette er avklart kan ungdom som er friske og har vært på festen, oppføre seg som normalt og gå på skolen. De som har luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Vi oppdaterer saken og hvordan dere skal forholde dere, så snart vi har nye opplysninger.

Har noen opplysninger i saken som kan bidra til klarhet i saken, kontakt servicetorget i Rælingen kommune på telefon: 63 83 50 00. Andre spørsmål om koronavirus retter du til fastlege eller legevakt. Se også kommunens nettsider for mer informasjon om hvordan vi best kan beskytte oss mot smitte: https://www.ralingen.kommune.no/informasjon-om-koronaviruse… 

 Dersom vi får kjennskap til at elever eller ansatte er smittet med Korona-virus, vil vi samarbeide med lokale helsemyndigheter og skoleeiers beredskapsavdeling. Tiltak vil bli iverksatt i tråd med gjeldende anbefalinger. Elever med symptomer som får beskjed av helsepersonell om å være i karantene, må gi skolen melding om dette umiddelbart. 

Ettersom det har kommet en midlertidig forskriftsendring i regelverket rundt fraværsgrensen, trenger ikke syke elever legeerklæring for å få dokumentert fravær. For elever under 18 år som er syke, må foresatte samme dag melde fra til kontaktlærer. Syke elever over 18 år skal levere egenerklæring som blir lagt ut på ItsLearning i løpet av tirsdag 10.03.20. Disse elevene skal også melde fra til kontaktlærer samme dag som de må være borte fra skolen. 

 

Vi ønsker alle friske elever velkommen til skolen. 

  

Vennlig hilsen  

Astrid Sandve 

Rektor