Erfaringer med undervisning på digitale flater – foreløpig status

Vi har en knapp ukes erfaring med å gi undervisning via ulike digitale flater, og det har vært både spennende og utfordrende. Både lærere og elever rapporterer om stor trafikk på nettet, og at det har vært vanskelig å komme inn på ItsLearning, Teams og OneNote. I tillegg oppleves situasjonen stressende for en del elever. De får mange oppgaver og frister å forholde seg til, og det skal ledelsen sammen med lærerne forsøke å finne gode løsninger på.

I tillegg kan både ansatte og elever ha utfordrende arbeids- og læringsmiljø når det skal jobbes hjemmefra, og da kan det være vanskelig å få gjort det en skal til helt riktig tid. Lærere og elever må ha god dialog rundt dette, og vi vil gå ut med noen retningslinjer til lærerne som skal avhjelpe den stressende situasjonen både de og elevene er i.

Jeg må berømme lærere og elever for den innstillingen de har, og at de gjør sitt beste i situasjonen. Vi forventer at elevene logger seg på systemene hver dag, finner og leverer oppgaver og holder kontakten med lærerne sine. Husk det er viktig at det elevene gjør i denne perioden også er viktig for vurderingsgrunnlaget.

Vi ber om at foresatte hjelper til med å følge opp sine ungdommer og spørre hvordan det går med skolearbeidet. Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med kontaktlæreren eller ledelsen raskt slik at vi får hjulpet til før det går for lang tid.

Ledelsen er tilgjengelig på skolen eller på telefon hver dag i denne perioden, send en mail eller ta kontakt på telefon. Kontaktinfo finner dere på hjemmesiden vår: https://www.raelingen.vgs.no/om-oss/organisasjon/alle-ansatte/

 

 

Hilsen Rektor