Nytt fra rektor 16.april

Det blir dessverre allikevel ikke åpning av skolen for vg2 yrkesfag fra 27.april. Vi har fått en presisering fra fylkeskommunen om at skolene kun skal åpnes for elever som trenger tilgang til verksted, og det gjelder ikke 2SSA, 2SSB eller 2ISA. All undervisning skal altså fortsatt være digital for yrkesfagelevene på Rælingen videregående skole på ubestemt tid.

En gladnyhet er imidlertid at elevene kan være ute i YFF og i praksis i bedrift, dersom bedriften er åpen for det. Dette gjelder både vg1 og vg2 yrkesfag. Skolen samarbeider med bedriftene, slik at vi forsikrer oss om at smittevernhensyn ivaretas, og at det er trygt for dere å være på en alternativ opplæringsarena. Snakk med læreren din om dette, hvis du er usikker.

Vi er ellers inne i en periode hvor timeplanen er endret, og det er mange halve og hele fagdager. Det betyr ikke at det skal være vurderinger hver dag, men at elevene får jobbet med fagene i lenger økter. De forholder seg til timeplanen sånn som den er i VIS og skal ikke ha andre fag enn det som ligger der. Alle lærerne har nå opprettet teams i fagene, så det skal være lett for elevene å finne frem til informasjon. I Teams er det også enkelt å få kontakt med lærerne via chat.

 

Astrid Sandve

rektor