NY FRIST! Informasjon til Vg1-elevene om bestillingsfrist for elev-pc

Til deg som går på Vg1: Siste frist for å bestille PC eller Mac gjennom fylkeskommunens avtaler er 10. mai 2020. Etter denne fristen kan du ikke benytte tilbudet.

 

Til deg som går på Vg1: Trenger du ny datamaskin? Siste frist for å bestille subsidiert pc eller Mac gjennom fylkeskommunens avtaler er 10. mai 2020. På Vg2 og Vg3 kan du ikke benytte tilbudet. Mer informasjon og bestillingsportaler finner du på www.viken.no/elev-pc. Spørsmål? Ta kontakt med på elevpc@viken.no om du har spørsmål.