Nytt fra rektor 28.april

Videregående skole har fått en smittevernveileder som gir oss mulighet til å forberede oss på å ta imot flere elever når den tid kommer. På noen skoler med yrkesfag har noen vg2 elever fått begynne i dag. Foreløpig vet vi ikke når neste pulje får komme til skolen, og heller ikke hvilke elever som får komme først, men vi skal forberede oss til å ta godt imot elevene på kort varsel.

Men merk dere, med de smittevernreglene vi har fått, vil oppholdet på skolen ikke kunne bli som det var før 12. mars. Det skal være minst en meter mellom hver elev i klasserommet, elevene skal ikke kunne bevege seg fritt på skolen og klassene får egne områder å være på, både i friminutt og i timene. Vi må ta i bruk alle inngangene slik at det ikke blir trengsel i korridorer og trapper, alt dette vil de få mer informasjon om før de kommer. Det aller viktigste å huske på er: 1) god hånd- og hostehygiene 2) man skal holde seg hjemme ved milde sykdomstegn, og 3) vi må redusere kontakthyppigheten mellom personer.  Et springende punkt som vi ikke rår over, er kollektivtilbudet til skolen. Det er Ruter som har ansvar for smittevernet på bussene og spesialtransporten, men vi vil melde fra til busselskapet så fort vi vet hvor mange elever som får komme til skolen ved åpningen.

I tillegg jobber vi med å lage en ny timeplan som gjør at elevene får bolkundervisning, det vil si at de har samme fag i flere timer av gangen. Da behøver verken elever eller lærere flytte på seg så ofte.

Som dere skjønner vil vi ikke kunne ha alle elevene på Rælingen videregående samtidig, slik som før. Vi skal holde foresatte orientert via hjemmesiden og Facebook om når vi åpner igjen og hvilke klasser og trinn det vil gjelde først. I mellomtiden kan dere lese smittevernveilederen selv, da vil dere få mer informasjon om hvilke tiltak som må settes inn. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

Med hilsen

Astrid Sandve

rektor