Oppdatert 12.mai kl 10:15: Plan for oppstart og praktisk informasjon

Rælingen vgs åpner for Vg3 Idrett, ST og påbygg, Vg4 og Vg2 service og samferdsel tirsdag 12.mai. Det er digital undervisning for alle elever mandag 11.mai. I uke 20 vil alle klasser ha undervisning på skolen og digitalt.

Elever skal møte på skolen i etter følgende plan:
 
Tirsdag 12.5: 3PBA, 4PBA, 3STA, 3STB, 3IDA, 3IDB, 2ISA, 2SSA, 2SSB, SSTC
 
Onsdag 13.5: 1STB, 1STC, 1SSA, 1SSB, elever som har biologi 2, tysk I+II(Vg3), spansk I+II(Vg3), psykologi 2, sosiologi og markedsføring og ledelse 1. Alle idrettselever og andre som har topp- eller breddeidrett skal møte der de får oppgitt av læreren i faget. Det blir undervisning i topp- og breddeidrett, men ikke på skolens område.
 
Torsdag 14.5: 1STA, 1STB, 1STC, 1IDA, 1IDB, 1IDC, 1SSA, 1SSB, SSTC, 2ISA, 3PBA
 
Fredag 15.5: 2IDA, 2IDB, 2IDC, 2SSA, 2SSB, 2STA, 2STB, 3STA, 3STB, 3PBA, 4PBA

Mandag 11.mai vil kontaktlærerne gjennomføre videomøter med alle klasser, så elevene er forberedt på hvordan skolehverdagen må se ut med tanke på smittevern. Det var mange elever som deltok på det åpne video-møtet med assisterende rektor i dag kl 12:30. 

Blant annet må elever og ansatte holde 1 meter avstand i klasserom og i korridorer. Elever skal blandes minst mulig og hender må vaskes ofte. Ruter har mye lavere kapasitet på bussene sine enn vanlig. 

Det vil bli en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på skolen denne våren. Akkurat hvilke elever som skal møte hvilke dager til uken, legger vi ut informasjon om i løpet av helgen. Fremover vil det bli slik at elevene møter på skolen noen dager og har undervisning hjemme andre dager. Hvilke dager hver enkelt elev skal møte på skolen vil variere fra uke til uke. Elevene vil også få litt ulike starttidspunkter for å utnytte kapasiteten til Ruter og unngå kø ved dørene.

 Bli hjemme og ta test om du har symptomer

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Husk å gi beskjed til kontaktlærer om at du ikke kommer på skolen. Ta kontakt med helsemyndighetene for å bli testet for Korona. Vi har rutiner for å ivareta smittevern dersom noen blir syke i løpet av skoledagen.

Når du er på skolen

Vi har delt inn skolen i soner. Hver sone har en bestemt inngangsdør og egne toaletter som dere skal benytte. Dere skal oppholde dere i egen sone det meste av dagen. Vi har laget en soneoversikt som er lagt som vedlegg til dette dokumentet. Video: https://www.youtube.com/watch?v=5G7rZ4VNvzI&t=15s

Det er håndvasker i de fleste klasserom. Det vil bli fylt opp med såpe og tørkepapir. Klasserom som ikke har håndvask får utplassert håndsprit. Ved starten av hver økt må dere vaske hender eller bruke håndsprit. I løpet av skoledagen må dere vaske hender/bruker håndsprit ofte. Det kan føre til at hendene blir tørre. Dersom du har hud som lett blir tørr, kan det være lurt å ha med seg fuktighetskrem på skolen.

For å redusere smittespredning og ta hensyn til Ruters kapasitet kan det bli aktuelt å forskyve starttidspunktene for skoledagen slik at noen starter kl. 08.30, noen starter kl. 08.45 og noen starter kl. 09.00. Resten av skoledagen forskyves tilsvarende. Disse endringene er det ikke mulig å legge inn i VIS, men vil bli publisert i oversikter over hvilke elever som skal møte på skolen til hvilke tidspunkter.

Mange klasser må deles i to kohorter (faste grupper) og benytte to klasserom. Hvilke klasserom dere skal møte i vil vi legge ut på Teams i forkant av hver skoleuke. Klassene kan ikke regne med å få sitt vanlige klasserom. Dere kan heller ikke låne PC’er, ladere eller annet utstyr av hverandre, men må selv ha med det dere trenger. Det er heller ikke mulig med dagslån av bøker fra biblioteket. Alle aktivitetsfag på idrett og kroppsøving må foregå utendørs. Dusjene og garderobene skal ikke benyttes. De dagene dere har aktivitetsfag på idrett eller kroppsøving skifter dere hjemme og har på disse klærne også i teoriøkter før aktivitetsfag/kroppsøving. Dere må dra hjem for å dusje etter at økten er ferdig. Det er det lagt til rette for i timeplanen.

Hver klasse vil få tildelt et tidspunkt der dere kan gå til kantina for å kjøpe mat. Dere må gå ut samme inngang som dere går inn til sonen deres og gå rundt bygget for å komme til kantina. Dere kan ikke spise i kantina, men må gå tilbake til klasserommet eller spise ute. Etter spisepausen må pultene vaskes. Læreren sprayer såpevann på hver pult og dere bruker tørkepapir til å vaske egen pult. Etter at du har vasket pulten din må du vaske hendene/bruke håndsprit.

For mange blokkfag kan det bli vanskelig å opprettholde smittevernstiltak ved undervisning på skolen. Derfor må dere være forberedt på at det blir en del digital undervisning i blokkfag fremover. De dagene det er planlagt hel fagdag i blokker, skal vi så langt det er mulig planlegge for undervisning på skolen.

 Offentlig transport

Vi har vært i kontakt med Ruter. De kjører nå med vanlig kapasitet på alle ruter, men har innført en del smittevernstiltak på bussene:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.
 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

 

Mer informasjon om skolen soner og hvilke inngangsdører som skal brukes finner du i vedlegget til denne artikkelen.

Vedlagt artikkelen ligger også en oversikt over vurderinger som gjenstår for den enkelte klasse/gruppe.