Informasjon om koronasmitte - ingen fare

I dag, 19.5, har skolen mottatt beskjed om at en av skolens ansatte har fått påvist Korona-smitte. Skolen har hatt kontakt med kommuneoverlegen i Rælingen for å få råd om hva vi burde gjøre. Kommuneoverlegen har vurdert at verken elever eller andre ansatte på Rælingen vgs har vært utsatt for smitterisiko. Det er ikke mistanke om pågående smitte på skolen. Kommuneoverlegen vurderer det slik at det ikke er nødvendig å iverksette ytterligere smitteverntiltak.

Vi minner om de viktigste smittevernsreglene:

  • Vaske hendene
  • Holde avstand
  • God hostehygiene
  • Holde seg hjemme dersom man har symptomer på luftveissykdom

Informasjon om Korona-viruset og risiko for sykdom kan finnes på www.helsenorge.no og www.fhi.no. Aktuell informasjon om Korona i kommunene på Romerike kan finnes via ahus.no/koronavirus/korona-informasjon-i-din-kommune.

Ved spørsmål om situasjonen kan følgende personer kontaktes:

rektor Astrid Sandve
e-post: astrid.sandve@raelingen.vgs.no
tlf: 63 83 53 37/922 06 654

assisterende rektor Hanne Fostvedt
e-post: hanne.fostvedt@raelingen.vgs.no
tlf: 63 83 53 38/458 84 320

administrativ leder Solvår Lenes
e-post: solvar.kristiansen.lenes@raelingen.vgs.no
tlf: 63 83 53 39/977 15 591