Skolen åpner!

Hurra - vi har fått beskjed om at skolene kan åpne for fullt etter 2. juni. Smitteverntiltakene er endret slik at vi ikke behøver å holde en meters avstand i klasserommene lenger. Detaljene om hvordan vi må drive skolen etter 2. juni, kommer først fredag 29. mai. Vi trenger derfor noen dager til å gjøre om på planene for undervisning og smittevern, slik at full åpning tidligst kan skje onsdag 3. juni.

Den oppdaterte smitteveilederen vil være basert på en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Veilederen vil inneholde tilpassede råd for å gjennomføre en vanlig skolehverdag. Det er først og fremst de kontaktreduserende tiltakene som blir nivåinndelt, vi er per i dag  på «gult nivå»:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Vi kommer til å legge ut mer detaljert informasjon om gjenåpning av skolen så raskt vi kan. Elevene må jevnlig følge med på Teams og hjemmesiden vår.