Smitteverntiltak fra 4.juni

Fra torsdag 4.6 kan alle elever møte på skolen hver dag. Ingen klasser deles lenger på to rom. Likevel opprettholdes mange av smitteverntiltakene som har vi har hatt siden uke 19. Ingen skal komme på skolen dersom de er syke. Ta kontakt med fastlegen for råd om hvordan du skal forholde deg.

Skolen er fortsatt delt i soner og det er viktig at riktige innganger og utganger benyttes på morgenen og ved bytte av sone. Trappegangene skal kun benyttes av elever i sone 5 når de skal på toalettet. All annen forflytning mellom sonene skal fortsatt foregå ute.

Rutinene for håndvask er de samme som før. Hender skal vaskes på starten av hver økt (når man kommer til skolen og etter lunsj), før man spiser, når man er synlig skitten og etter nysing. Pultene skal vaskes etter at elevene har spist ved starten av økten etter lunsj.

Timeplanen endres ikke, det vil fortsatt være 4-timersøkter. Rom er sjekket og oppdatert i timeplanen, som er tilgjengelig i VIS fra onsdag 3.6.

Kollektivtrafikken har ikke fått endret smittevernregler. Det betyr at bussene fortsatt har lavere kapasitet enn vanlig og derfor vil vi fortsatt forskyve start- og sluttidene. Disse endringene er dessverre ikke mulig å legge inn i VIS, men under er det en oversikt over starttidspunkter for torsdag 4.6.

Torsdag 4.6:

  • Start kl. 08.30: 1SSA, 1SSB, 1IDA, 1IDB, 1IDC, 2IDA, 2IDB, 2IDC, 3IDA, 3IDB
  • Start kl. 08.45: 1STA, 1STB, 1STC, 2STA, 2STB, 3STA, 3STB
  • Start kl. 09.00: 2SSA, 2SSB, 2ISA, 3PBA, 4PBA

 

Vennlig hilsen

 

Hanne Fostvedt

Assisterende rektor