Skolestart august 2020

Elever på Vg1 salg, service og reiseliv, Vg1 idrettsfag, Vg1 studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel får tilsendt et velkomstbrev i august med invitasjon til velkomstsamtale med kontaktlærer.

Velkomstsamtalene avholdes i løpet av tirsdag 18.8 og onsdag 19.8, og tidspunktet for velkomstsamtalen opplyses i det tilsendte brevet. Torsdag 22.8 kl. 08.45 møter alle elevene på Vg1 (SR, ST og ID) og Vg2 service og samferdsel på skolen. Oppmøtested opplyses når det nærmer seg. Det er usikkert om vi kan starte med felles velkomstsamling på grunn av smittevernstiltak.

Elever på Vg2 og Vg3 idrettsfag, Vg2 og Vg3 studiespesialisering og påbygning til generell studiekompetanse (3PB og 4PB) møter på skolen  tirsdag 18.8 kl. 09.00. Oppmøtested opplyses når det nærmer seg. Det er usikkert om vi kan starte med felles velkomstsamling på grunn av smittevernstiltak.

Elevene på tilrettelagt avdeling får brev med informasjon om første skoledag.