Velkommen til skolestart

18. august starter over 20 000 elever i videregående opplæring. I Akershusskolen skal elevene ha best mulig kompetanse etter endt skolegang. På RVS startet elevene skoleåret med samling i aulaen.

 

Skolen skal inspirere og motivere

- Vi har høye ambisjoner for våre elever og lærlinger. Elever og lærlingers kompetanse har førsteprioritet, sier Pål Riis, fylkesdirektør for videregående opplæring. - Akershusskolen skal ta elevenes forventninger og drømmer på alvor. Det er viktig at hver enkelt føler seg sett. Skolen skal inspirere og motivere fra første dag og vi skal hjelpe hver og en til å strekke seg litt lenger. I Akershusskolen skal elevene ha best mulig kompetanse etter endt skolegang, sier Riis.

Elevene opplever lærerne som dyktige og engasjerte

Resultatene i Akershusskolen er gode. 84 prosent av elever og lærlinger fullførte og besto videregående opplæring i fjor. Det er godt over landsgjennomsnittet. En viktig jobb er å få flere elever til å gjennomføre yrkesfag. I Akershusskolen legges det stor vekt på elevmedvirkning. Det bidrar til et godt læringsmiljø. Forskning og erfaring viser at profesjonelle lærere og ledere er viktig for læringen. Resultatene fra elevenes evaluering av undervisningen i 2013 viste at elevene opplever lærerne i Akershus som faglig dyktige og engasjerte i fagene sine.

Den gode Akershusskolen

Denne høsten starter et viktig kvalitetsarbeid på alle videregående skoler i Akershus. Satsingen på Den gode akershusskolen har som mål å forbedre elevenes kompetanse. Alle skoler skal jobbe med å utvikle skolen som organisasjon og utvikle opplæringen, og det skal utvikles standard for hva som skal kjennetegne en god undervisningsøkt.

Gode rammebetingelser for skoleutvikling

Akershus fylkeskommunes oppgave er å gi faglig støtte og gode rammebetingelser for skoleutvikling. Elevtallet vil vokse i årene framover, noe som betyr behov for flere elevplasser og nye skoler. Veksten i Akershus gir gode muligheter og inspirasjon til å jobbe med skole- og undervisningsutvikling, både for dagens og framtidens videregående opplæring.