Skolestart med elevrekord

659 elever tok fatt på et nytt skoleår tirsdag. Det betyr at alle de 27 klassene er fulle eller nesten fulle. 13 nyansatte - blant dem åtte lærere - var blant de 101 ansatte som skal ta seg av alle elevene gjennom dette skoleåret.

På Rælingen vgs kan elevene velge mellom utdanningsprogrammene idrett, studiespesialisering, service og samferdsel og tilrettelagt opplæring.

Service og samferdsel har to vg1-klasser og fem vg2-klasser: IKT-service (2 klasser); salg, service pg sikkerhet (2 klasser) og reiseliv (1 klasse). Alle klassene er nye hvert år, og i vg2-klassene er det mange elever som har gått vg1 på andre skoler.

Etter vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram går noen ut i lære. Noen begynner på påbygging for å få studiekompetanse, og det har vært stor søkning til PBA-klassen på RVS etter at den ble gjenopprettet forrige skoleår.

På studiespesialisering og idrett går elevene stort sett i samme klasse gjennom det treårige løpet. Men det er alltid en og annen elev som bytter skole eller klasse i løpet av disse årene.

Tilrettelagt opplæring er en egen avdeling på skolen med 10 - 12 elevplasser.