Til elever og foresatte i VG1: Informasjon om deltagelse i forskningsprosjekt

Forskningsstiftelsen Fafo skal gjennomføre en spørreundersøkelse om integrasjon, oppvekstmiljø og utdanningsvalg blant ungdom i Oslo, Akershus og Drammen. Alle elever som går på Vg1 kan delta i undersøkelsen ved å svare på et spørreskjema.

Undersøkelsen er finansiert av Norges Forskningsråd og skal gjennomføres i skoletiden i samarbeid med utdanningsmyndighetene. En lenke til spørreskjemaet ligger på nettadressen www.fafo.no/ung og på Itslearning. Du deltar ved å klikke på lenken og skrive inn ditt Feide-brukernavn (det samme som du bruker for å logge deg inn på Itslearning)

  • Det er frivillig å delta i undersøkelsen

Du velger selv om du vil delta. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om dine erfaringer, synspunkter og familiesituasjon. Det er ingen svar som er riktige eller gale, men det er viktig at du svarer så ærlig og sannferdig som mulig. Dersom det er noe du ikke ønsker å svare på, kan du la være å svare på enkeltspørsmål ved å klikke på «ønsker ikke svare». Fafo kommer til å følge opp undersøkelsen med jevne mellomrom i årene framover, og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil koble informasjon fra offentlige registre om nåværende utdanning, alder, kjønn og foreldres sosiale og økonomiske situasjon til de svarene den enkelte gir i spørreundersøkelsen. Senere vil SSB kunne koble til ytterligere informasjon om fremtidig utdanning, arbeid, familieforhold og offentlige ytelser. Du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen.

  • Alle personopplysninger vil bli holdt strengt hemmelig.

Ingen andre enn forskerne vil få vite hva den enkelte deltaker har svart. Svarene vil bli brukt til statistiske analyser i rapporter og forskningsartikler. Det vil være helt umulig å kjenne igjen enkeltpersoner eller skoler i det som publiseres fra prosjektet. Lov om personvern sier at denne type prosjekt må ha en spesiell tillatelse (konsesjon) fra Datatilsynet. Fafo har søkt og fått slik tillatelse. Første del av prosjektet skal avsluttes ved utgangen av 2017. Alt materiale vil da bli lagret på et sikkert sted i påvente av videre oppfølgingsstudier. Spørsmål om undersøkelsene kan sendes på epost til ung@fafo.no.

  • Alle som fullfører spørreskjemaet er med i trekningen av fem iPader.

De som vinner en av iPadene vil bli kontaktet i løpet av de nærmeste ukene.

 

Tusen takk for at du deltar i undersøkelsen!

 

Med vennlig hilsen

Jon Horgen Friberg

Prosjektleder, Fafo