Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016 - 2017

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Utdanningsdirektoratet informerer om den nye fraværsgrensen på sine nettsider: Fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring. Hensikten er å forhindre skulk.

Fraværsgrense på 10 prosent

Fraværsgrensen vil tre i kraft fra og med skoleåret 2016-2017. Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.

Unntak

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. (jf. Forskrift for opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.