Har du fått skoleplass?

9. juni fikk du som har søkt videregående skole beskjed om du har fått skoleplass. Dette ser du ved å logge inn på www.vigo.no. Husk at du må svare på tilbud om plass innen 18. juli.

Hele 21 814 elever har fått tilbud om skoleplass ved Akershus fylkeskommunes 34 videregående skoler. Av disse får 92,9 prosent tilbud på det utdanningsprogrammet de har som sitt første ønske.

Du ser resultatet i Vigo

Alle søkerne kan se resultatet på www.vigo.no fra lørdag 9.juli.

Søkerne vil få en tekstmelding om at inntaket er klart. De må da logge seg inn med MinID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar.

De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummer, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på internett dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Viktig at alle svarer, fristen er 18. juli

Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 18. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen.

For å kunne være med videre i prosessen, må også de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste, svare innen fristen.

Også de som takker nei til skoleplass, må svare innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre.

Dersom det er lagt inn forhåndssvar, er det ikke nødvendig å legge inn svar på Vigo nå.

Har du ikke fått tilbud?

Selv om mange nå får tilbud om skoleplass, er det også i år en del som må vente til senere inntaksrunder før de får tilbud om en skoleplass.

Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august. Etter andre inntak har de som ikke har fått noe tilbud forrang til alle ledige plasser.

Les mer om inntaket hos Akershus fylkeskommune: http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=204304