Utdanningstorget 2016 på varemessa

Veiledningssenteret Romerike har i samarbeid med regionens videregående skoler ansvar for Utdanningstorget. Onsdag 23. og torsdag 24. november ønsker vi hjertelig velkommen til Utdanningstorget 2016 på Norges varemesse i Lillestrøm!

Utdanningstorget er et informasjons- og veiledningstiltak for elever, foreldre/foresatte fra både ungdomstrinnet og fra videregående skoler. Foreldre/foresatte er en viktig målgruppe for Utdanningstorget der målet er å informere om ulike utdanningsmuligheter og jobbvalg.

Les mer om arrangementet her.