Juleavslutning med rekord

Det beste innsamlingsresultetet i skolens historie ble sentrum i juleavslutningen tirsdag for elever og ansatte. Aldri før i skolens 27-årige historie har elevene samlet inn så mye som 217.000 kroner på den årlige innsamlingsdagen. Pengene går til SOS barnebyer.

Tirsdag var den siste skoledagen før årets juleferie, og det var ikke noen helt vanlig skoledag.

De 630 elevene og deres lærere samlet seg først i skolens aula, hvor elevrådsleder Hamza Majeed ledet programmet.

Marcus Tangen fra 3STA sto for det kulturelle innslaget, med sang.

Lene Aarnes fra SOS barnebyer var kommet for å ta imot den store pengegaven. Pengene går i år til organisasjonens prosjekter i Zimbabwe.

- Zimbabwe topper ikke nyhetene fra områder med alle de akutte katastrofene rundt i verden nå. I Zimbabwe er situasjonen en konstant katastrofe, sa Aarnes. - Ikke minst gjelder dette barna, og spesielt utsatt er barn uten identitet - uten papirer på hvem de er, hvor gamle de er osv. De har ikke noen rettigheter. Hvis foreldrene dør, har de heller ingen som beskytter dem. De blir kastet ut av boligen og utsatt for ufattelige overgrep - og overgriperne blir ikke straffet. I Zimbabwe jobber vi i samarbeid med lokale hjelpeorganisasjoner som blant annet jobber for å ordne med identitetspapirer til disse barna. Dette er ett eksempel på hva vi jobber med i Zimbabwe.

Etter overrekkelsen til SOS barnebyer, ble det delt ut oppmuntringer til de elevene som hadde samlet inn mest, og beste klasse - 1STC- fikk sjokoladekake til klasseavslutningen.

Etter samlingen i aulaen var det nemlig samling i klassene med juleknask, quizer og annen julemoro.

Men først sørget elever fra tilrettelagt avdeling for julestemning med framføring av Bjelleklang - en mangeårig tradisjon på RVS.

Så kunne julefreden senke seg over skolen.

Skolen starter opp igjen tirsdag 3. januar i 2017.