Elev-pc-ordningen i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Utførlig informasjon finnes på nettsidene til Akershus fylkeskommune.