Studiespesialisering med idrett

Rælingen vgs tilbyr studiespesialisering med toppidrett på alle trinn. Det er egen søkekode i Vigo til dette tilbudet.

Rælingen videregående skole tilbyr Studiespesialisering med toppidrett skoleåret 2018/19. Dette er for elever som ønsker å kombinere Studiespesialisering med toppidrett. På Rælingen videregående skole tilbyr vi toppidrett der lærerne har trenerkompetanse innenfor dans, fotball og håndball. Elever med andre idretter vil også få god veiledning. Elever som ønsker dette på Vg1 Studiespesialisering, søker dette på egen kode i Vigo. På Vg2 og Vg3 vil denne gruppen av elever ha muligheten til å fortsette med toppidrett.

For elever på det ordinære tilbudet på Studiespesialisering og som går i Vg2 og Vg3 tilbyr skolen fagene toppidrett og breddeidrett som valgfrie programfag. Toppidrett dreier seg om ferdighetsutvikling i en enkelt idrett. Elever som velger breddeidrett kan velge mellom «bredde ball» og «bredde basis». Bredde ball har overvekt av ulike ballidretter som for eksempel badminton, fotball og basketball. For de som ønsker mer fysisk trening kan «bredde basis» være et bedre alternativ. Elever som ønsker dette kontakter avdelingsleder på Idrettsfag på våren eller etter skolestart.

Elevene fra Studiespesialisering vil bli knyttet til eksisterende grupper fra Idrettsfag og øktene er lagt til tirsdag og torsdag morgen.