Vi er her for deg

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.Ombudsrollen i Akershus deles av Andreas Nilsson og Janne-Marie Myrås.

Ombudene skal ivareta interessene til elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring i Akershus, og sikre dem mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov. I tillegg holder ombudet kurs for elevråd og andre om rettigheter og lovverk.

Les mer om hvordan ombudet bistår elever og lærlinger

Tidligere har det vært mulig å kontakte ombudet via e-post og telefon. Nå tar ombudene også i bruk Facebook og Snapchat for å nå enda bredere ut til målgruppen.

  • Formålet er å være der ungdommen er, og å være lett tilgjengelig. Det skal være veldig enkelt å komme i kontakt med oss, sier Janne og Andreas.

Du kan også følge ombudet på Instagram, hvor de deler inspirasjon og aktuelle temaer. I alle kanaler er kan du søke etter @elmoiakershus.

Hva kan man spørre om?

Ombudet svarer på spørsmål om det meste som gjelder elever og lærlingers rettigheter og trivsel på skolen og i lærebedriften. Dette kan være spørsmål om fravær, mobbing, klage på karakterer, dårlig opplæring i bedriften og mye, mye mer.

- Kan vi ikke svare, så viser vi deg videre til riktig person, sier Janne og Andreas.

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt videre uten ditt samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre – helt uforpliktende.

Følg og kontakt oss!

Her kan du komme i kontakt med ombudet:

Facebook: @elmoiakershus

Snapchat: @elmoiakershus

Instagram @elmoiakershus

E-post: elevombud@afk.no 

Telefon: 22055426

Web: www.akershus.no/elmoiakershus