Torsdag 1.februar var det et møte med foresatte til elever på Vg1 ST

Tema for møtet var veien videre for elever på Vg1. Foresatte er sentrale støttespillere når elevene skal velge programfag.

Skolens programfagtilbud ble presentert sammen med regler/krav. Vedlagt er presentasjonen som ble vist i møtet.