Informasjon om fritak for vurdering i 2. fremmedspråk.

Informasjon om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fellesfaget fremmedspråk er oppdatert.

Det ligger oppdatert informasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Informasjon