Avslutningsarrangement for elever på Vg3 og Vg4

Torsdag 14. juni kl 1830 inviterer vi til avslutning for skolens avgangselever. Arrangementet er en høytidelig markering av 3 års endt skolegang. Foresatte og annen familie er hjertelig velkomne.

I fila "Sommeravslutning - Vg3 2018" finnes en svarslipp der en kan skrive inn hvor mange som kommer fra den enkelte familie. Svarslippen leveres på skolen.

Med hilsen
Astrid Sandve
rektor