Informasjon fra biblioteket.

Siste frist for å levere lærebøker var fredag 22. juni. I følge punkt 4 i reglementet for utlån av lærebøker er elevene eller foresatte ansvarlig for å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

Skolen er nødt til å kjøpe erstatningseksemplarer for å ha nok bøker klare til utlån kommende skoleår, og eleven/foresatte må derfor dekke denne utgiften. Det vil bli sendt ut erstatningskrav i juli, som vil ha 45 dagers betalingsfrist. Fakturamottagere som vil henvende seg vedrørende sin faktura kan henvende seg til skolebiblioteket på telefon 63835344 fra mandag 30. juli. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til skolen innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt. Det vil bli sendt to purringer på ubetalte krav før det overføres til inkasso.

God sommer fra oss i skolebiblioteket.