Å være forelder til ungdom kan være både spennende og utfordrende!

ICDP-veiledningsgruppe for ungdomsforeldre

ICDP er et veiledningsprogram som retter seg mot foreldre for å bevisstgjøre og aktivere positive prinsipper for samspill og omsorg.

Veiledningsgruppen vil bestå av to veiledere og 8-10 ungdomsforeldre, og går over åtte samlinger à to timer.

 

Veilederne vil gjennomgå åtte temaer for godt samspill, og det er lagt opp til at temaene jobbes med hjemme. Hensikten er å øve på å få et bedre samspill med ungdommen hjemme og ta med erfaringer og refleksjoner rundt dette inn i gruppa.

Disse åtte ukene vil være en prosess hvor vi jobber med de ulike temaene, og du vil få veiledning i denne prosessen. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne frem til svar og løsninger selv i gruppa.

 

Løpende påmelding så ta kontakt!

VEILEDERE: Monika Strand, ungdomshelsesøster og Mette N Lord, ungdomshelsesøster

 

Påmelding til: mette.norum.lord@ralingen.kommune.no

 

 

Les mer om ICDP og 8 tema for godt samspill her: https://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/