TILBUD OM VAKSINE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE

Skolehelsetjenesten ved Rælingen videregående skole tilbyr kombinasjonsvaksinen Nimenrix, mot meningokokk gruppe A,C,W og Y. Vaksineringen gjennomføres på dagtid i uke 45: 5. november-8.november, ved Helsestasjon for ungdom, Rælingen rådhus inngang C. Informasjon fra Folkehelseinstituttet og svarslipp vil bli delt ut i klassen.

Elever som ønsker vaksine må levere svarslippen innen 27.september i ekspedisjonen i 3. etg

Påmeldingen er bindende. De som er påmeldt vil få beskjed senere om hvilken dag og tidspunkt de skal møte opp. Vaksinen koster kr 400,- og betales på stedet med kort. Vaksinen varer i ca fem år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

 

Med hilsen

Mette Norum Lord Helsesøster Rælingen vgs