Informasjonmøte for foresatte til elever på Vg1 ST, torsdag 24. januar kl 1800

Vi er nå i gang med prosessen med valg av programfag for neste skoleår. I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte for foresatte, om veien videre for elevene på studiespesialisering.

Når elevene nå skal begynne å spesialisere seg mot en framtidig karriere, er det viktig at de har så mye informasjon som mulig. Foresatte er sentrale støttespillere når elevene skal velge programfag og bør også ha god innsikt i fagtilbud og prosessen videre. På møtet vil vi presentere skolens programfagtilbud, gå gjennom regler/krav for videre utdanning og se på selve prosessen fram til valget skal tas.

Møtet legges opp som en fellessamling i skolens auditorium i 3.etasje og ledes av utdanning- og yrkesrådgiver Pål Are Strandvik og avdelingsleder Hanne Angell.