Nyheter

Rælingen vgs

Oppdatert 12.mai kl 10:15: Plan for oppstart og praktisk informasjon

Rælingen vgs åpner for Vg3 Idrett, ST og påbygg, Vg4 og Vg2 service og samferdsel tirsdag 12.mai. Det er digital undervisning for alle elever mandag 11.mai. I uke 20 vil alle klasser ha undervisning på skolen og digitalt.

Nytt fra rektor 28.april

Videregående skole har fått en smittevernveileder som gir oss mulighet til å forberede oss på å ta imot flere elever når den tid kommer. På noen skoler med yrkesfag har noen vg2 elever fått begynne i dag. Foreløpig vet vi ikke når neste pulje får komme til skolen, og heller ikke hvilke elever som får komme først, men vi skal forberede oss til å ta godt imot elevene på kort varsel.

NY FRIST! Informasjon til Vg1-elevene om bestillingsfrist for elev-pc

Til deg som går på Vg1: Siste frist for å bestille PC eller Mac gjennom fylkeskommunens avtaler er 10. mai 2020. Etter denne fristen kan du ikke benytte tilbudet.

Nytt fra rektor 16.april

Det blir dessverre allikevel ikke åpning av skolen for vg2 yrkesfag fra 27.april. Vi har fått en presisering fra fylkeskommunen om at skolene kun skal åpnes for elever som trenger tilgang til verksted, og det gjelder ikke 2SSA, 2SSB eller 2ISA. All undervisning skal altså fortsatt være digital for yrkesfagelevene på Rælingen videregående skole på ubestemt tid.

Rælingen vgs

Hurra - delvis åpning av skolen fra 27. april

Skolen åpner for vg2 yrkesfag den 27. april, og jeg kommer tilbake med flere detaljer om hvordan vi skal håndtere smittevernreglene i den perioden. Regjeringen har lovet at alle elevene skal få komme tilbake til skolen før sommeren, men foreløpig har de ikke sagt når og hvilke trinn det gjelder. Vi gleder oss til å få alle tilbake igjen, og håper det ikke varer for lenge.

Minoritetsrådgiver på Rælingen vgs

Jeg heter Ellen Sletten og er IMDis minoritetsrådgiver ved Rælingen videregående skole. Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Statusrapport etter to uker med digital hjemmeundervisning

Skriftlig eksamen i videregående skole er avlyst denne våren på grunn av unntakstilstanden vi er inne i. Dessverre vet vi ikke hvor lenge vi er pålagt å ha digital hjemmeundervisning, men avlysningen skaper forhåpentligvis mer ro enn det motsatte. Nå kan lærerne konsentrere seg om å sørge for et bredt vurderingsgrunnlag for halvårsvurderinger og standpunktkarakterene og eventuelt forberede elevene på muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i juni.

Informasjon fra Lånekassen

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE FRA ELEVTJENESTEN

Håper dere venner dere greit til den nye digitale skolehverdagen. Dette er en overgang for oss alle, på godt og vondt. Dagfinn, Arma og resten av elevtjenesten er tilgjengelige i skoletiden hver dag fremover selv om vi ikke er på skolen.

Erfaringer med undervisning på digitale flater – foreløpig status

Vi har en knapp ukes erfaring med å gi undervisning via ulike digitale flater, og det har vært både spennende og utfordrende. Både lærere og elever rapporterer om stor trafikk på nettet, og at det har vært vanskelig å komme inn på ItsLearning, Teams og OneNote. I tillegg oppleves situasjonen stressende for en del elever. De får mange oppgaver og frister å forholde seg til, og det skal ledelsen sammen med lærerne forsøke å finne gode løsninger på.