Nyheter

07.01.14: Ny fast miljøarbeider

Gaute Stensby er skolens nye faste miljøarbeider. Han er på skolen mandager, onsdager og fredager, og holder til på miljøarbeiderkontoret i 3. etg innerst i gangen ved IKT.

20.12.13: Juleavslutning

Fredagen før juleferien var alle elevene samlet i aulaen til juleavslutning med taler og underholdning. Arrangementet ble avsluttet med at elevene fra tilrettelagt avdeling framførte Bjelleklang, og de fikk stående applaus fra hele skolen. Etterpå var det juleavslutning klassevis.

05.11.13: RVS på Utdanningstorget

Da Utdanningstorget for videregående skoler på Romerike åpnet tirsdag ettermiddag, var både rektor Astrid Sandve (t.h.) og assisterende rektor Hanne Fostvedt på plass på skolens stand. I løpet av tirsdag og onsdag kommer 10.klassinger fra hele distriktet innom Varemessa på Lillestrøm for å finne en videregående skole de har lyst til å søke på neste skoleår.

PÅ TUR: En biologigruppe fra skolen har base på hytter på Maurvangen camping i Jotunheimen i tre dager først i september. Her er de på vei ut i fjellet på en sti opp mot Besseggen.

03.09.13: På biologitur i Jotunheimen

8 biologielever på vg3 er på tre dagers fjelltur. Fra basen på Maurvangen camping går de i fjellet og gjør feltanalyser og ser hva som vokser og lever i de ulike sonene (fjellbjørkeskog-lav-mellom og høyalpin).

SKOLEVALG: Nahid Ramasanghogho fra 1SSB var en av de 418 RVS-elevene som stemte i skolevalget fredag 30.8.2013.

29.08.13: Høy valgdeltakelse på RVS

Fredag var det skolevalg på RVS. 78% av elevene som var på skolen denne dagen avga stemme. H og Ap fikk klart flest stemmer: 32,5% og 27,5%. En del elever har også ordinær stemmerett ved stortingsvalget, og 80% av dem benyttet den nye ordningen med å avlegge forhåndsstemme på skolen.

Friluftsliv-tur 009.jpg

28.08.13: Idrettsklassene ut på tur

I morges satte 1IFB seg i bussen for å dra på 3 dagers kano- og sammenristingstur. De neste ukene drar også de andre idrettsklassene på tur: Vg1 på tre dagers kanotur, vg2 på en ukes fjelltur med fottur og rafting, vg3 på 3 dagers markatur.

LEDELSEN: Rektor Astrid Sandve flankert av assisterende rektor Hanne Fostvedt (t.h.) og administrativ leder Solvår Lenes (t.v.).

14.08.13: Velkommen til nytt skoleår

Torsdag 15. og fredag 16. august ønsker skoleledelsen (bildet) nye og "gamle" elever velkommen til nytt skoleår. Elever i vg2 og vg 3 Ssp og IF møter torsdag kl. 11. Alle andre har fått brev med sitt tidspunkt for inntakssamtale og velkomst. Ny skoleledelse er rektor Astrid Sandve (midten), assisterende rektor Hanne Fostvedt (t.h.) og administrativ leder Solvår Lenes.

Astrid Sandve

11.04.13: Ny lederduo på plass

Kort tid etter at Astrid Sandve (bildet) var på plass i rektorstolen, var også ny assisterende rektor på plass: Hanne Fostvedt, som det siste året har vært administrativ leder ved skolen.

Våren 2013 overtok Astrid Sandve som rektor etter Frank Thorvaldsen.

28.02.13: Astrid Sandve ny rektor

Astrid Sandve blir skolens nye rektor når Frank Thorvaldsen går over i ny jobb 15. mars. Astrid Sandve er nå assisterende rektor.

Hakan Catalgøl

06.02.13: Vant UB-pris i Sverige

Hakan Catalgøl i 2STC ble premiert for å være en av de aller beste selgerne blant nærmere 1.000 unge bedriftseiere på en messe for UBer i Sverige i går.