Nyheter

Toppidrettsjentene vant skoleturnering.

Lambertseter videregående skole inviterte for andre året til håndballturnering for skoler med Idrettsfag. I år, som i fjor, vant jentene fra Rælingen videregående skole turneringen etter flere jevne kamper.

Vi er her for deg

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.Ombudsrollen i Akershus deles av Andreas Nilsson og Janne-Marie Myrås.

FARGERIKT: Fullt rundt matbordene når 600 elever slapp løs.

Juleavslutning med internasjonal smak

Siste skoledag før jul ble dette skoleåret et enormt julebord med matretter fra alle elevenes opprinnelsesland. 1/3 av skolens vel 600 elever har et annet opprinnelsesland enn Norge, og behersker til sammen 39 språk.

Skolefilm

To av skolens tidligere elever har laget en video om skolen

Studiespesialisering med idrett

Rælingen vgs tilbyr studiespesialisering med toppidrett på alle trinn. Det er egen søkekode i Vigo til dette tilbudet.

SKOLESTART: Torsdag 15. og fredag 16. august var det skolestart for elevene. Nye elever og foresatte var invitert til velkomstsamtale med kontaktlærer.

Invitasjon til møte for foresatte på Vg1 og Vg2

Vi inviterer foresatte i Vg1 og Vg2 til foreldremøte torsdag 09.11.17, kl 18.30. Tema for møtet er en ungdomskultur i stadig endring. Russetiden har blitt en flerårig affære, mange kommer i kontakt med rus for første gang, og vi ser at ungdommene stadig flytter på grensene sine.

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 gjelder nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Elev-pc-ordningen i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Avslutning for årets Vg3-elever

Mandag 19. juni kl 1830 inviterer vi til avslutning for skolens avgangselever.

Smittsom hjernehinnebetennelse blant russ på Romerike

Smittsom hjernehinnebetennelse er påvist hos en russ på Romerike, som har tilknytning til flere busser som også noen elever fra Rælingen vgs har tilknytning til. Skolen ber alle russ å lese informasjon på ITL og fra kommunelegen i Rælingen: http://www.ralingen.kommune.no/smittsom-hjernehinnebetennelse-hos-russ-fra-ullensaker.5998785-282834.html