Nyheter

Digital opplæring

Foreløpig er det bestemt at opplæringen skal flyttes over på digitale flater frem til påske. Lærerne legger ut planer og oppgaver til elevene. Det legges ut beskjed i alle fag på It's Learning om hvor elevene kan finne nødvendig informasjon. Dette vil også omfatte interaktive opplæringsaktiviteter som for eksempel videomøter, chatter o.l.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Angående rykter om Korona-virus på Rælingen vgs 

Det har i dag versert rykter om at elever ved skolen har vært utsatt for Korona-smitte i forbindelse med en fest foregående helg. Vi har undersøkt saken og vært i løpende kontakt med både rektorer på andre videregående skoler i området og kommuneoverlegen i Rælingen. Ingen deltakere på festen har så langt kunnet identifisere den angivelige smittede.

Koronaviruset: Endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Viken fylkeskommune/Rælingen vgs ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Biologi 2-gruppa besøkte UiO

Elevene fikk prøve seg på gentesting i skolelabben

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Slik følger vi opp situasjonen med korona

Rælingen videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.

Husk å søke skole innen 1.mars

Alle elever på Vg1 og Vg2 som skal fortsette videregående skole høsten 2020 må søke om skoleplass. Dette gjelder også elever som skal fortsette på samme utdanningsprogram her på skolen

Foreldremøte om fagvalg på studiespesialisering gjennomført

Det er tid for valg av programfag for elevene på studiespesialisering, og 28.1.20 var det informasjonsmøte for foresatte på vg1.