Nyheter

Rælingen vgs

«Verst i klassen» eller fremst i dannelsesoppdraget?

Rælingen videregående skole ble omtalt som «verst i klassen» i Romerikes blad 12. desember. I denne kronikken svarer lærerne ved skolen Camilla Skorge og Anne Solbakken.

Nå kan du melde deg opp til privatisteksamen

Ønsker du ta eksamen i morsmål? Eller forbedre vitnemålet? Da kan du melde deg opp til privatisteksamen i tiden 15. januar - 1. februar 2020.

Vellykket informasjonsmøte om ungdomstid 2019

Tirsdag 5.november inviterte skolen og Forebyggende avdeling i politiet til informasjonsmøte med tema "Ungdomstid 2019". Med utgangspunkt i resultater fra Ungdataundersøkelsen 2019 fortalte skolen og politiet om observasjoner i hverdagen.

Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Foresatt kan logge på VIS

Visma in School (VIS) er et nytt skoleadministrativt system og her finner elevene timeplanen, fraværsinformasjon, terminkarakterer og annen informasjon som er registrert på den enkelte. Nå kan foresatte logge seg på for å se informasjon som er registrert for sin ungdom.

TILBUD OM VAKSINE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE

Skolehelsetjenesten ved Rælingen videregående skole tilbyr kombinasjonsvaksinen Nimenrix, mot meningokokk gruppe A,C,W og Y. Vaksineringen gjennomføres på dagtid i uke 45: 4. november og 5. november, ved Helsestasjon for ungdom, Rælingen rådhus inngang C. Informasjon fra Folkehelseinstituttet og svarslipp vil bli delt ut i klassen.

Realfagsverksted på tirsdager

I den lange midttimen på tirsdager bemanner vi et klasserom som ønsker hjelp i realfag. Dette er et tilbud både til elever som ønsker litt ekstra hjelp fordi de strever litt med f.eks matematikk og til de som ønsker ekstra utfordringer.

Informasjonsmøter med solid oppmøte

Tirsdag 27.8 og torsdag 29.8 inviterte skolen til informasjonsmøter for foresatte og det var gledelig å se at mange prioriterte å møte opp. Rektor Astrid Sandve informerte først om skolens mål og hva vi er opptatt av. Så gikk klassene hver til sitt og kontaktlærerne informerte om klassen, reglement og fagene elevene har dette skoleåret.

Behov for treningstøy eller skolegenser?

Clubassist er vår samarbeidspartner og treningstøyet leverer de til deg på skolen eller hjem på postkassa.

Første skoledag tirsdag 20.8.2019

Elever på Vg1 service og samferdsel, Vg1 idrettsfag, Vg1 studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel får tilsendt et velkomstbrev i august med invitasjon til en velkomstsamtale med kontaktlærer.