Nyheter

Viktig informasjon om ny fraværsgrense

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

ANKOMST: I minuttene før offisiell skolestart tirsdag morgen ankom nye og gamle elever til skolen i vakker høstsol.

Har du fått skoleplass?

9. juni fikk du som har søkt videregående skole beskjed om du har fått skoleplass. Dette ser du ved å logge inn på www.vigo.no. Husk at du må svare på tilbud om plass innen 18. juli.

Elever kan nå søke om støtte

Nå kan elever søke om støtte fra Lånekassen hvis de har kommet inn på førstevalget sitt på videregående skole og takket ja til plassen

TAKK FOR I ÅR: Elevrådsleder Adrian Holte fra 3STC åpnet, ledet og avsluttet arrangementet i aulaen, og takket også for seg som elevrådsleder.

Siste skoledag i 2015-16

Samling i aulaen var starten på siste skoledag i skoleåret 2015-16 for elevene fra vg1 og vg2. Her var det et tradisjonsrikt program med musikkinnslag, tale og premieutdeling.

Viktig informasjon om årets inntak til videregående opplæring i Akershus.

Her kommer viktig informasjon om hvordan inntaket foregår, samt viktige frister og plikter. Det er viktig at du leser grundig gjennom dette.

SKOLESTART: Torsdag 15. og fredag 16. august var det skolestart for elevene. Nye elever og foresatte var invitert til velkomstsamtale med kontaktlærer.

Prosjektuker for Vg1 og Vg2

Uke 23 og 24 skal brukes til prosjektuker for alle elever på Vg1 og Vg2. Temaene er «Veien videre» og «Gi tilbake til samfunnet».

Sjekkliste for bruk av PC/Mac på eksamen

Skal du opp til eksamen i vår? Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på ved bruk av PC/mac før du møter opp i eksamenslokalet.

Boka heter

RVS-elever utgir bok

Her om dagen var det bokslipp på Rælingen vgs for første gang i historien. Det skjedde på biblioteket, og det var 3PBA som ga ut selvskrevet bok basert på fordypningsoppgavene sine i norsk.

Informasjon fra Lånekassa

Under 18 år? Nå kan foreldrene/vergene dine signere for stipendet ditt digitalt. Dette gjelder fra undervisningsåret 2016 - 2017

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016 - 2017

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.