Privatisteksamen

Trenger du studiekompetanse? Vil du forbedre karakterer fra videregående skole?

Du kan melde deg opp som privatist og avlegge eksamen for aktuelle fag. Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

Oppmelding til eksamen

I utgangspunktet kan alle melde seg til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister.

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen gjennom privatistWeb (ekstern lenke.)
Her finner du også det meste av informasjon om å gå opp som privatist.

Eksamensavgift

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget). Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på hos privatistWeb, kan du henvende deg på kontoret.